Jdi na obsah Jdi na menu

 

O meditaci

 Pro mnohé z nás je to vzdálené téma, proto několik vět pro přiblížení.

"Pro trvalé zdraví a blaho těla má největší důležitost duševní a duchovní rozvoj. Meditace je pro duchovní život totéž co pro chemii laboratoř. Představte si, že naše mysl je jako jezero.Vybídněte myšlenky, aby se uklidnily, abyste mohli naslouchat vlnám, které pleskají do vzdálených břehů naší mysli. Pak na klidné hladině mysli vnímejte hladivý dech Ducha. Nechte se laskat božskou inspirací."

Meditace je stav hlubokého vnoření se do sebe sama, do své skutečné božské podstaty. Jde o naladění se na jemné vibrace nekonečného Ducha. Je to naslouchání Bohu.

Meditace je naslouchání, bdělá pozornost, aktivní mír, ticho, vnitřní blaženost.

 

Účinky meditace:

- zesiluje a zostřuje koncentraci

- zklidňuje roztěkanou mysl

- lenivé mysli dodává energii

- posiluje činnost mozku

- optimalizuje tep srdce / výzkumy v Americe dokázaly, že lidé, kteří meditují, podléhají mnohem méně infarktu/

- zbavuje negativních emocí

- neutralizuje egoistické citové vlny libosti a nelibosti

- nabádá k hledání hlubšího smyslu života, překážky chápeme jako příležitosti k růstu

- nalézáme štěstí uvnitř sebe, zvyšujeme optimizmus

- rozvíjíme intuici, která nás spolehlivě přenese přes trable a problémy života

- stále více poznáváme své pravé já